392 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5, TP.HCM (08) 392 395 05 *CN B́nh Dương (0650) 827927 *CN Đồng Nai (061) 942466
Phần Mềm > Phần mềm t́m địa chỉ IP của camera và đầu ghi