390-392 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5, TP.HCM (028) 392 395 05 *B́nh Dương (0650)827927 *Đồng Nai (061)942466
BÁO TRỘM DÙNG GSM

Báo Trộm Guardsman GS-3500


Báo Trộm Guardsman GS-3500
 • Khi có báo động, Hệ Thống sẽ hụ c̣i và dùng SIM điện thoại để gọi và gởi tin nhắn cảnh báo có trộm đến các số điện thoại đă đăng kư (max. 5 số điện thoại).
 • Cho phép điều khiển từ xa bằng điện thoại di động.
 • Tự động Tắt / Mở chế độ báo động theo thời gian cài đặt trước.
 • Kiểm soát tối đa 04 vùng lắp thiết bị không dây và 04 vùng lắp thiết bị có dây.
 • Có pin dự pḥng khi mất điện.
 • Bảo hành 24 tháng, phụ kiện 12 tháng.
Tài liệu
Chi tiết
 

Báo Trộm Guardsman GS-6000


Báo Trộm Guardsman GS-6000
 • Khi có báo động, Hệ Thống sẽ hụ c̣i và dùng SIM (hoặc line) điện thoại để gọi và gởi tin nhắn cảnh báo có trộm đến các số điện thoại đă đăng kư (max. 5 số điện thoại).
 • Cho phép điều khiển từ xa bằng điện thoại di động.
 • Màn h́nh hiển thị vùng có báo động và giờ Hệ Thống.
 • Tự động Tắt / Mở chế độ báo động theo thời gian cài đặt trước.
 • Kiểm soát tối đa 99 vùng lắp thiết bị không dây và 02 vùng lắp thiết bị có dây.
 • Có pin dự pḥng khi mất điện.
 • Bảo hành 24 tháng, phụ kiện 12 tháng.
Tài liệu
Chi tiết
 

Báo Trộm Guardsman GS-6200


Báo Trộm Guardsman GS-6200
 • Khi có báo động, Hệ Thống sẽ hụ c̣i và dùng SIM điện thoại để gọi và gởi tin nhắn cảnh báo có trộm đến các số điện thoại đă đăng kư (max. 5 số điện thoại).
 • Cho phép điều khiển từ xa bằng điện thoại di động.
 • Màn h́nh hiển thị vùng có báo động và giờ Hệ Thống.
 • Tự động Tắt / Mở chế độ báo động theo thời gian cài đặt trước.
 • Kiểm soát tối đa 99 vùng lắp thiết bị không dây và 2 vùng lắp thiết bị có dây.
 • Có pin dự pḥng khi mất điện.
 • Bảo hành 24 tháng, phụ kiện 12 tháng.
Tài liệu
Chi tiết
 

Báo Trộm Guardsman GS-6850


Báo Trộm Guardsman GS-6850
 • Khi có báo động, Hệ Thống sẽ hụ c̣i và dùng SIM điện thoại để gọi và gởi tin nhắn cảnh báo có trộm đến các số điện thoại đă đăng kư (max. 5 số điện thoại).
 • Cho phép điều khiển từ xa bằng điện thoại di động.
 • Màn h́nh màu 2.4inch hiển thị vùng có báo động, ngày giờ Hệ Thống, các lệnh cài đặt và danh sách các thiết bị đă kết nối.
 • Tự động Tắt / Mở chế độ báo động theo thời gian cài đặt trước.
 • Kiểm soát tối đa 50 vùng lắp thiết bị không dây và 06 vùng lắp thiết bị có dây.
 • Có pin dự pḥng khi mất điện.
 • Bảo hành 24 tháng, phụ kiện 12 tháng.
Tài liệu
Chi tiết